''සොක්කන් ලොක්කන් වු වගයි'' ග්‍රන්ථය නැවත මුද්‍රනය වේ

ලංකාවේ යටත් විජිත් ධනේශ්වරයේ නැගී සිටීම නොහොත් ''සොක්කන් ලොක්කන් වු වගයි'' කෘතිය මෑත කාලයේ ඉතිහාසය හා දේශපාලනය අධ්‍යායනය කරන තරුන පරම්පරාව අතර ඉමහත් ජනප්‍රියත්වයට පත්වු කෘතියකි. මහාචාර්‍ය කුමාරී ජයවර්දන මහත්මිය විසින් රචිත මෙම කෘතිය මුල් වරය ප්‍රකාශයට පත්වුයේ 1998 වර්ශයේදීය  .යටත් විජිත යුගයෙන් පන්නරය ලබා රට කරවන්නට එක් රැස් වු හා එකල ලංකාවේ සිටි රදල යැයි නම් ලැබූ සිංහලයන්  සොක්කා ගේ  සිට ලොක්කා දක්වා පරිනාමය වුයේ කෙසේද යන්න මෙම පොත මැනවින් විග්‍රහ කරයි. ලංකාවේ ඇති ඉතා දුර්ලභ පොත් කිහිපය අතරට පත්වු මෙම කෘතිය බොහෝ දෙනෙකුගේ ඉල්ලීම පරිදි නැවත මුද්‍රනයට කටයුතු සලසා දී තිබේ.

Muses Publishing House
(Not A Paid Advertisement)